Секція новогрецької філології

Секція новогрецької філології

Професорсько-викладацький склад секції

Виховна робота секції

Міжнародна діяльність секції

Інформаційно-методичні пакети

Історія секції

Кафедру класичної та новогрецької філології було створено у 2004 році, її завідувачем стала кандидат філологічних наук, доцент Звонська Л. Л. З 2007 до 2010 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Могила О. А., а з вересня 2010 року – кандидат філологічних наук Любченко Т. В.

З 1 вересня 2011 року по 1 жовтня 2015 року завідувачем кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та новогрецької філології (створена в результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології і кафедри класичної та новогрецької філології на підставі рішення Вченої ради Київського національного лінгвістичного університету від 30.06.2011 р., протокол № 14), а з 1 вересня 2013 року – кафедри загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології (створена унаслідок перейменування кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та новогрецької філології наказом ректора університету № 316-o від 13.06.2013 р., протокол №13) була Корольова Алла Валер’янівна – доктор філологічних наук, професор, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02  для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей: 10.02.05 – романські мови, 10.02.17 –  порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; головний редактор “Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. ISSN 2311-0821” (Наукове фахове видання, затверджене постановою президії ВАК України від 14 квітня 2010 р.); голова секції № 21 “Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації” Наукової ради Міністерства освіти і науки України з експертизи наукових досліджень і розробок ВНЗ та наукових установ; автор двох монографій, 6 навчально-методичних посібників і комплексів. У жовтні 2015 року кафедру загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології реорганізовано у секцію новогрецької філології кафедри романської і новогрецької філології та перекладу.